بازی اولوشن: Evolution (تکامل) - از پیدایش تا کنون!

بازی اولوشن Evolution در حال حاضر نزدیک به ۸ میلیون گونه جانوری روی کره زمین زندگی می کنند. خیلی زیاده! وقتی این آمار جالب تر می شه که بدونید دانشمندان تخمین زدن که ۹۹٫۹ درصد از گونه های جانوری که از ابتدای خلقت روی کره زمین زندگی می کردند، منقرض شده اند. به نظر شما چرا این همه حیوانات منقرض شدند؟ آیا این ۰٫۱ درصد که توانسته اند تا کنون به بقای خود ادامه دهند چه ویژگی خاصی داشته اند؟

فیل ها چه ویژگی داشتند که ماموت های عظیم الجثه نداشتند؟ مارمولک ها چه ویژگی دارند که دایناسور ها نداشتند؟ مهم ترین ویژگی که یک گونه جانوری برای بقا و ادامه حیات نسل خود نیاز دارد سازگاری است. جهان و محیط زیست حیوانات دائما در حال تغییر اند. قحطی و فراوانی غذا، دخالت حیوانات وحشی، یخبندان های زمستانی و روزهای داغ تابستانی، و تغییرات بسیار دیگر می تواند ادامه حیات این گونه ها را به خطر بیندازد.